Vyřešeno: Nadbytečná dočasná dopravní značka v cyklopruhu

Please sign in to vote.

Added by Tomáš Vokatý

Značka je odstraněná.
---
Ve vyhrazeném pruhu pro cyklisty je umístěna dočasná značka přechod pro chodce (IP06), tak že nutí projíždějící cyklisty vybočit do vedlejšího jízdního pruhu. Trvalé značení přechodu pro chodce je už více než 1/2 roku. Na TSK Praha hlášeno 5. 5. 2016, zatím bez žádné reakce.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top