Nesymetrické značení

Please sign in to vote.

Added by Marek Simon

Nová cesta s poněkud nejasným účelem, se zákazem vjezdu mimo vozidel se souhlasem MČ, ovšem z jížního směru vjezd cyklistům povolen, ze severního nikoli (odvozeno z panoramatických fotografií).

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top