Změna příčných prahů na A114 v ulici Werichova

Please sign in to vote.

Added by David

Na A114 jsou v ulici Werichova umístěny dva souvislé příčné zpomalovací prahy (v plastovém provedení) a další 3 jsou mezi ulicemi Werichova a U Náhonu. Položeny jsou přes celou šíři vozovky. Vzhledem k přechodům a k obytné a pěší zóně s vysokým pohybem chodců, cyklistů i aut zde pravděpodobně mají opodstatnění. Cyklisté však nejsou skupinou, která by zde představovala z pohledu bezpečnosti chodců největší riziko. S výjimkou příčného prahu u křižovatky s ulicí "U Klukovic" ve směru ke křižovatce, kde je dostatečná mezera, však tyto prahy nejdou cyklisty objet. Výměna za příčný práh složený z jednotlivých "bodů", nebo alespoň vynecháním jednoho dílu po každé straně by se rozhodně zvýšil komfort průjezdu cyklistů po této trase.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top