Přírodní park Smetanka

Please sign in to vote.

Added by Honza

Dané místo už je v mapě prahounakole vyznačeno jako problematické včetně fotky. Po každém menším dešti je místo těžko průjezdné zejména s vozíčkem či s dětmi. Nenákladná úprava by výrazně zlepšila průjezdnost. Z mého pohledu se jedná o klíčovou oblast pro malé děti nebo méně zdatné cyklisty. A25 zde navazuje přes A43 na vysočanskou stezku A26 a má návaznost do Dolních Počernic a Klánovic. Opačným směrem pak vede podél Rokytky a Vltavy až do Řeže prakticky po rovině.

Kdysi jsem zaslechl o plánech na pokračování vysočanské stezky (A26 a A43) a úpravě panelového povrchu a dalším trasování ke kyjskému rybníku (A25+X1). Nejsem schopen dohledat aktuální informace o tomto záměru.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top