Bělovský jez - přejezd mostu

Please sign in to vote.

Added by JP

Páteřní cyklotrasa podél Moravy má na severním vjezdu do Otrokovic bídné místo, protože nebyl dořešen přejezd Bělovského jezu.

Od Kroměříže je cyklostezka ukončena před vjezdem na mostek přes náhon k vodní elektrárně a zábradlí tohoto mostku je ostré a přímo "na ráně", tak se jen obávám, kdy se na něj někdo napíchne. Na samotném mostku je značka "vstup zakázán". To by souhlasilo s tím, že na mapách je cyklotrasa vedena polní cestou vedle tohoto náhonu, ale tato polní cesta je u vjezdu zasypána hromadou kamení, aby tudy nikdo nejezdil, takže se jezdí přes mostek.

Z druhé strany je mostek také označen zákazem vstupu a navíc zákazem vjezdu mimo vozidel Povodí Moravy, takže si cyklisto vyber: zákazem vjezdu nebo přes hromadu kamení? Plocha před mostkem není zpevněná, takže se po dešti jezdí blátem a kalužemi. Samotný nájezd na mostek má ostrý práh a nejmenší schodek je samozřejmě v místě, kde se musí obkličkovat dvě hluboké kaluže.

Tato dálková cyklostezka je chloubou kraje a je hojně využívána, tak doufám, že se toto politováníhodné místo podaří brzy opravit.

Deadline

May 17th, 2017 07:00

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top