Průjezd zakázán

Please sign in to vote.

Added by Jenda

Na tomto místě je značka Průjezd zakázán. Vede tamtudy užitečný průjezd do Prokopáku.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top