Výpadová

Please sign in to vote.

Added by Pavel Hošek

Nahradit jednosměrný cyklopruh a pojížděný chodník plnohodnotnou stezkou pomocí LEGO obrubníku a doasfaltování chodníku na místo vyznačeného cyklopruhu.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top