Plzeňská z centra - integrace cyklo

Please sign in to vote.

Added by vlákno

Páteřní A14 na Plzeňské není integrována v dopravním řešení ulice, takže jezdit po ní je nepříjemné, zejména do kopce směrem z centra. Alternativní trasy vzhledem k terénu přitom neexistují.
Ideálně integrovat až k Bucharově, šířkové poměry ulice by měly umožnit zachovat dva jízdní pruhy a přidat cyklopruh.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top