Things tagged 'a14'

limited to the area of Praha 5 a jihozápad:

One issue found for 'a14':

  • Plzeňská z centra - integrace cyklo

    Created by vlákno // 1 thread

    Páteřní A14 na Plzeňské není integrována v dopravním řešení ulice, takže jezdit po ní je nepříjemné, zejména do kopce směrem z centra. Alternativní trasy vzhledem k terénu přitom neexistují.
    Ideálně integrovat až k Bucharově, šířkové poměry ulice by měly umožnit zachovat dva jízdní pruhy a přidat cyklopruh.

    Please sign in to vote.

One thread found for 'a14':

No library items found for 'a14'.

No planning applications found for 'a14'.

Spinner Please wait…
Back to top