Legalizace průjezdu - Klementova, metro Studůlky

Please sign in to vote.

Added by Martin Cizek

Na jihu od nového vestibulu stanice stodůlky vede téměř k němu boční
ulice Klementova. Podle současného dopravního značení však není
legální tudy jet na kole, pokud nejsem dopravní obsluha.

Navrhuji úpravu dopravního značení. Stačí vyměnit značky zákaz vjezdu
za zákazy vjezdu všech motorových vozidel. Na začátku této slepé ulice
doplnit pod značku slepá ulice dodatkovou tabulku mimo cyklistů.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top