Things tagged 'znaceni'

limited to the area of Praha 5 a jihozápad:

8 issues found for 'znaceni':

 • (duplicita + vyřešeno) křižovatka Lidická x Zborovská - Svornosti

  Created by LK // 2 threads

  V ulici Lidická v úseku Zborovská - Anděl je povolena jízda cyklistů a MHD v protisměru. Bohužel se cyklista přijíždějící od Palackého mostu, který chce pokračovat směrem k Andělu nemůže na tento úsek legálně dostat. Dopravní značení před křižovatkou Lidická x Zborovská - Svornosti mu přikazuje (jako každému dalšímu účastníkovi silničního provozu) jet doleva do ulice Svornosti. Jízda přímo (směrem k Andělu) je povolena pouze MHD. Cyklista, který chce pokračovat k Andělu tedy musí buď porušit dopravní předpisy (což dělá většina cyklistů tam tudy projíždějících) nebo slézt z kola a pěšky společně pěšími použít přechod pro chodce. Je mi jasné, že pro legalizaci nestačí pouze doplnit svislé dopravní, ale že je nutné také nějakým způsobem upravit SSZ. Toto je typický příklad nedotaženosti podpory pro cyklodopravu v pražském prostředí.

  Please sign in to vote.
 • Přechody pro chodce - "díry" v cyklostezce - Jihozápadní město

  Created by Jirkha // 1 thread

  Na cyklotrase ŘE-HL na území Prahy 13 jsou překonávání pozemních komunikací řešena tím, že se cyklostezka ukončí před přechodem a za ním opět obnoví. Nová úprava změnou na smíšený "přechod / přejezd" umožňuje poměrně jednoduché řešení těchto přechodů tak, aby došlo k zlegalizování dnešního naprosto běžného přejíždění těchto přechodů pro chodce cyklisty a obecnému většímu respektu ke značení.

  Please sign in to vote.
 • výjezd z ulice Pod Císařkou do Podbělohorské

  Created by včela // 1 thread

  Z Plzeňské směr Strahov = ulicí Nad Zámečnicí, U Klikovky a dále ul. Pod Císařkou (klidná náhrada frekventované Podbělohorské). Na konci ul. Pod Císařkou je úplný zákaz vjezdu na Podbělohorskou. Přitom v tomto místě je značený přechod přes Podbělohorskou. Kdyby zde byl semafor, bylo by možno bezpečně pro cyklysty i chodce překonat Podbělohorskou a cyklisté by mohli klidnější a širokou ulicí Pod Stadiony vyjet na Strahov.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešeno: Průjezd parkem Mrázovka

  Created by Tomáš // 1 thread

  Legální průjezd parkem Mrázovka je znemožněn značkou zákazu vjezdu. Omezování cyklistů zde nemá racionální význam. U všech vstupů do parku by tak bylo vhodné vyměnit stávající značku za značku zakazující vjezd motorových vozidel.

  (Vyřešeno 11/2014)

  Please sign in to vote.
 • "Slepá ulice" Lukavského, pro cyklisty není slepá.

  Created by User 175 (deleted) // 1 thread

  Ulice Lukavského je označena jako slepá, nicméně v ní navazuje cyklostezka až na ulici Jinonická. Bylo by dobré, aby cyklisté co okolí neznají, věděli že lez projet a proto bych navrhoval doplnit značku doplňkovou tabulkou "Mimo (symbol kola)". To samé při příjezdu z ulice Jinonická.

  Please sign in to vote.
 • U Kostela "neztratíš se"

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  V říjnu 2011 na tomto místě dle streetview označena jako slepá. Pod značku slepá ulice doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Zlepší orientaci a jistotu, zvýší povědomí o tom, že ulice vede do pěší zóny k metru Radlická. Zvýší využívání trasy i důvěru lidí na kole k dopravnímu značení.

  Please sign in to vote.
 • Legalizace průjezdu - Klementova, metro Studůlky

  Created by Martin Cizek // 1 thread

  Na jihu od nového vestibulu stanice stodůlky vede téměř k němu boční
  ulice Klementova. Podle současného dopravního značení však není
  legální tudy jet na kole, pokud nejsem dopravní obsluha.

  Navrhuji úpravu dopravního značení. Stačí vyměnit značky zákaz vjezdu
  za zákazy vjezdu všech motorových vozidel. Na začátku této slepé ulice
  doplnit pod značku slepá ulice dodatkovou tabulku mimo cyklistů.

  Please sign in to vote.

117 threads found for 'znaceni':

No library items found for 'znaceni'.

No planning applications found for 'znaceni'.

Spinner Please wait…
Back to top