Things tagged 'odeslano'

limited to the area of Praha 5 a jihozápad:

10 issues found for 'odeslano':

 • Radlická - mrtvý cyklista, dobrý cyklista

  Created by David // 1 thread

  Spodní část Radlické je cyklisticky celkem nepříjemná oblast. Pokud se odsud chcete dostat do centra a nechcete překonávat okolní kopce nebo jet po 3/4 proudé komunikaci s tramvajovým pásem, případně po chodníku, nemáte jinou možnost než přenést kolo přes lávku nad Smíchovským nádražím. Není možno vyřešit elegantněji?

  Please sign in to vote.
 • Změna příčných prahů na A114 v ulici Werichova

  Created by David // 1 thread

  Na A114 jsou v ulici Werichova umístěny dva souvislé příčné zpomalovací prahy (v plastovém provedení) a další 3 jsou mezi ulicemi Werichova a U Náhonu. Položeny jsou přes celou šíři vozovky. Vzhledem k přechodům a k obytné a pěší zóně s vysokým pohybem chodců, cyklistů i aut zde pravděpodobně mají opodstatnění. Cyklisté však nejsou skupinou, která by zde představovala z pohledu bezpečnosti chodců největší riziko. S výjimkou příčného prahu u křižovatky s ulicí "U Klukovic" ve směru ke křižovatce, kde je dostatečná mezera, však tyto prahy nejdou cyklisty objet. Výměna za příčný práh složený z jednotlivých "bodů", nebo alespoň vynecháním jednoho dílu po každé straně by se rozhodně zvýšil komfort průjezdu cyklistů po této trase.

  Please sign in to vote.
 • Povolení vjezdu cyklistů do ulice Nádražní

  Created by David // 2 threads

  V současné době je zákaz vjezdu z ulice Strakonická do ul. Nádražní. Oblastí vede plánovaná cyklotrasa A221, která je vedena po chodníku a po přechodu pro chodce. Vzhledem k velkému provozu chodců (cyklotrasa po chodníku vede frekventovanou autobusovou zastávkou a není značena ani jako cyklostezka, ani zde žádná značka nepovoluje vjezd kol na chodník, takže cyklista by měl dle platných předpisů kolo tlačit) by bylo vhodné při vjezdu ze Strakonické do Nádražní povolit vjezd cyklistů. Stačí vyměnit zákaz vjezdu za zákaz vjezdu motorových vozidel, nebo změnit dodatkovou značku, která nyní připouští vjezd MHD a IZS. Přiznám se, že tuto cestu používám nelegálně denně (tedy pokud není na X1 příliš sněhu a ledu), jelikož mi připadá bezpečnější než A1 ze Zlíchova. Zlíchovské kličkování mezi auty, panely a kolejemi tramvají jsem opustil cca. před rokem a půl poté, co jsem zde jednoho rána našel cyklistu, který jízdu "po kolejích" nezvládl. Záchranka si ho přebírala se slovy "No, cyklisty sice moc rádi nemáme, ale vy vypadáte jako by Vás přejel vlak..." Přejet Strakonickou do odbočovacího pruhu se mi mezi šestou a sedmou ranní daří kupodivu bezpečně, možná i proto, rychlost je zde snížena na 50 km/h. Jinak by samozřejmě nebylo od věci udělat za světelným přechodem (po kterém Strakonickou překonává A221) sjezd pro cyklisty, aby nemuseli projíždět/protlačit autobusovou zastávku. Že by cyklista omezoval autobusy nehrozí, protože u zastávky se rozjíždí pomalu a před křižovatkou ulic Nádražní/Na Zlíchově je již dost místa na to, aby cyklistu pohodlně a bezpečně předjeli.

  Please sign in to vote.
 • Změna povrchu komunikace na A112

  Created by David // 1 thread

  Na A112 od ulice K Barrandovu směrem k Chuchelskému háji je 275 m nezpevněného povrchu. Vzhledem k velkému sklonu je povrch v létě plný tvrdých erozních rýh a ztvrdlých děr po koňských kopytech (pohyb koní z nedalekého ustájení), od jara do podzimu je pak tento úsek většinou blátivý a zakončený dole kaluží či kluzištěm. To značně znesnadňuje jak pravidelný pohyb cyklistů (po tmě po blátě na úzkých gumách - nic moc do kopce ani z kopce, přijet do práce s bahnem na bundě - taky bezva), tak znemožňuje pohyb rodin s dětmi do nedalekého Zookoutku MČ Praha 5 v nedalekém Chuchelském háji. Návštěvníci Zookoutku - nejčastěji matky s malými dětmi či rodiny - ze sídliště Barrandov proto raději objíždí tento úsek cca. 5 km objížďkou přes Slivenec, i když touto trasou je vzdálenost pouze 1 100 m (takže i na procházku s kočárkem)

  Please sign in to vote.
 • Legalizace a vyznační cyklotrasy A13 v úseku Pod Tratí - Rašínovo nábřeží

  Created by David // 1 thread

  Cyklotrasa je z ulice Pod Tratí vedena přes nájezd (který není zrovna v nejlepší kondici) po chodníku. Po chodníku je vedena i ulicí Strakonickou, kterou překonává pomocí dvou přechodů pro chodce, až k lávce železničního mostu, po které překonává Vltavu. Vše bez povolení vjezdu cyklistů. Délka trasy je 500 m.
  Cyklista vedoucí kolo urazí tuto vzdálenost (pokud neuvažujeme čekání na přechodech, závěrečné schody jsou počítány vždy jako + 1 min.) nejdříve za 13 minut. Cyklista jedoucí rychlostí 20 km/hod trasu překoná nejdříve za 4 minuty. Rozumnou rychlostí cca. 10 km/hod (je zde minimální počet pěších) trasu překonáte nejdříve za 7 minut. Legalizace stezky tak, aby při dodržování zákona nebyla zbytečným zdržením ale vhodnou spojnicí břehů Vltavy, by vyžadovala:
  1) povolit vjezd cyklistů na dotčené chodníky a lávku mostu
  2) upravit přechody pro chodce na smíšené pro chodce a cyklisty (za úvahu zde stojí vzhledem k šíři komunikace a bezohlednosti řidičů k chodců již při současném stavu i změna na přechody řízené světelnou signalizací)
  3) opravit nájezd z ulice Pod Tratí na chodník
  4) vhodné by bylo legalizovat i úsek chodníku k ulici U železničního mostu, kde je trasa A13 vedena v opačném směru (opět bez povolení vjezdu cyklistů).

  Please sign in to vote.
 • Legalizace průjezdu cyklistů podchodem ulice K Barrandovu

  Created by David // 1 thread

  V současné době je cyklotrasa včetně vhodné úpravy průjezdu křižovatkou vedena o cca. 300 m dál přes světelnou křižovatku. Pří pravidelném dojíždění ze západní části sídliště Barrandov do Slivence však zkrátí tato cesta čas jízdy v reálném provozu cca. o 4 minuty a vzdálenost o 640 m. V provozu při cestě s rodinnou na víkend je to rozhodně nejbezpečnější cesta s nejmírnějšími sklony i provozem. V současné době je již využívána (nelegálně) nejen některými cyklisty, ale i některými motocykly a skůtry. Tím nezdůvodňuji legalizaci či současný stav využívání chodníku cyklisty, porušující zákon o provozu na pozemních komunikacích, ale dokládám, že není problematické projet po chodníku, který se kolem protihlukové zdi otáčí o 180 stupňů. Šířka chodníku je více než dostatečná, provoz na něm zanedbatelný, upravit potřebují pouze nájezdy. Z chodníku v ulici ke Smíchovu je vzhledem k současnému vysokému obrubníku využíván nájezd u cca. 30 metrů vzdáleného přechodu pro chodce, u nájezdu na A113 se jezdí i chodí cca 8 m po neupraveném svahu. Tady je zcela nevyhovují stav, protože přilehlá zastávka nemá ani pro chodce přístup na A113 - není na tuto přilehlou komunikaci vůbec oficiálně napojena (ale nikomu naštěstí 8 kroků po trávě nevadí:o)

  Please sign in to vote.
 • Bezpečné napojení z A114 na A112 - křižovatka ulic Werichova a Do Klukovic

  Created by David // 2 threads

  Pokud chcete odbočit z ulice Werichova ve směru od tramvajové zastávky Sídliště Barrandov (A114 vedoucí od konečná tramvaje) směrem do Klukovic (napojení na A112), jste díky souběžně vedoucí tramvajové trati nuceni na křižovatce čekat na zelenou pro odbočení vlevo přes trať, zatímco rovně a doprava je zelená. To způsobuje, že Vás auta jedoucí rovně a doprava na nechráněném místě velmi těsně a nepříjemně předjíždějí zprava. Ráno navíc poměrně intenzivní provoz. Cestou zpět je zase kvůli stejné trati na semaforu ve směru od Klukovic velice dlouhý interval červené a pouze krátký záblesk zelené. Obě situace by vyřešilo, kdyby se legalizoval průjezd po chodníku, vedoucím souběžné s tramvajovou tratí. Chodník je nový, nadprůměrně široký (ani při předjíždění 3 osob vedle sebe nebo dvou osob s kočárkem či venčících pejskařů není zpravidla problém s místem), trať se dá překřižovat na přehledném místě před zastávkou a bezpečně se napojit na Werichovu (současnou A114) u zpomalovacího retardéru za zastávkou, který kvůli přechodu pro chodce spolehlivě zpomaluje projíždějící auta. Vše jde tedy vyřešit dodatkovou značkou povolující vjezd cyklistů na chodník, obdobně jako je tomu např. na Rašínově nábřeží. Bezpečné, rychlé (na provedení i následně při průjezdu) a levné. O stupeň vyšším řešením by bylo, kdyby se z chodníku udělal dělený chodník pro pěší a cyklisty (jako A2 na Těšnově) nebo "jen" společná stezka pro pěší a cyklisty tak, jako je např. A2 na Podoslkém nábřeží. Svou šířkou je chodník s nimi srovnatelný, kvalita povrchu je zde lepší, takže asi není problém (tedy - nejezdí tu tolik cyklistů, pravda, ale je jich čím dál více:o)
  Situaci by šlo vyřešit ještě nákladnějším a náročnějším způsobem, a to úpravou křižovatky a světelného značení, ale - je to potřeba?

  Please sign in to vote.
 • Legalizace průjezdu po tramvajové trati na A1 - Plzeňka - Na Knížecí

  Created by David // 1 thread

  Legalizace průjezdu směrem do centra (a klidně i z centra) od tramvajové zastávky Plzeňka po tramvajovou zastávku Na knížecí po vyasfaltované tramvajové trati. Jezdím tak už druhý rok a je to mnohem bezpečnější, jelikož se vyhnete rozbitým kočičím hlavám, nevadí Vám díry a málo místa u parkujících aut (pokud Vás někdo předjíždí) a ani zúžené úseky pod mostem a dál, kde je málo místa na předjetí cyklisty autem, což řidiči stejně nerespektují a předjíždějí jako o život. Pokud už na Plzeňce není tramvaj v zastávce, tak Vás do Knížecí nemá šanci dojet (spíš člověk dojede tramvaj co stojí v zastávce). Zpátky z centra to samé.

  Please sign in to vote.
 • Vjezd na nákladové nádraží Smíchov

  Created by Václav Novák // 2 threads

  Cesta mezi Na Knížecí a Meet Factory nabízí bezpečnou alternativu Nádražní ulici, ale vjezd je zde zakázán. Povolení vjezdu cyklistům by skoro nic nestálo a odstranilo by to problémy, které kvůli tomu vznikají.

  Please sign in to vote.

11 threads found for 'odeslano':

No library items found for 'odeslano'.

No planning applications found for 'odeslano'.

Spinner Please wait…
Back to top