Things tagged 'pricne_prahy'

limited to the area of Praha 5 a jihozápad:

One issue found for 'pricne_prahy':

  • Změna příčných prahů na A114 v ulici Werichova

    Created by David // 1 thread

    Na A114 jsou v ulici Werichova umístěny dva souvislé příčné zpomalovací prahy (v plastovém provedení) a další 3 jsou mezi ulicemi Werichova a U Náhonu. Položeny jsou přes celou šíři vozovky. Vzhledem k přechodům a k obytné a pěší zóně s vysokým pohybem chodců, cyklistů i aut zde pravděpodobně mají opodstatnění. Cyklisté však nejsou skupinou, která by zde představovala z pohledu bezpečnosti chodců největší riziko. S výjimkou příčného prahu u křižovatky s ulicí "U Klukovic" ve směru ke křižovatce, kde je dostatečná mezera, však tyto prahy nejdou cyklisty objet. Výměna za příčný práh složený z jednotlivých "bodů", nebo alespoň vynecháním jednoho dílu po každé straně by se rozhodně zvýšil komfort průjezdu cyklistů po této trase.

    Please sign in to vote.

No threads found for 'pricne_prahy'.

No library items found for 'pricne_prahy'.

No planning applications found for 'pricne_prahy'.

Spinner Please wait…
Back to top