Issues

This section lists issues - problems on the street network and related matters.

Issues always relate to some geographical location, whether very local or perhaps city-wide.

You can create a new issue using the button on the right.

Listed issues, most recent first, limited to the area of Praha 5 a jihozápad:

 • Nebezpečné předsunuté stání

  Created by Petr Dlouhý // 1 thread

  Předsunutého stání pro cyklisty (V19) na Plzeňské je tak posunuté dopředu tak blízko k semaforu, že z něj vůbec není vidět jaká barva svítí. Vytváří to nebezpečné situace, kdy cyklista co chce jet rovně nemůže tušit, že má zelenou šipku a autobusy za ním na něj začínají najíždět.

  Myslím, že takovýto stav musí být v naprostém rozporu s normami a vyžaduje urychlené řešení.

  Please sign in to vote.
 • Rekonstrukce tramvajové trati Zlíchov

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Dle https://www.facebook.com/prazsketramvaje/posts/1098819136798838:
  v létě 2015 proběhne rekonstrukce úseku tramvajové tratě. Během rekonstrukce ve vyznačeném úseku zmizí protisměrné oblouky."
  Tramvajové zastávky Zlíchov se posunou k podjezdu pod žel. tratí.

  Chápu to tak, že rekonstrukce trati:
  - sama od sebe zlepší bezpečnost jízdy na kole, protože místo panelů s vystouplými kolejemi zde nově budou koleje zalité v asfaltu (nevystupují 1 cm nad vozovku=za mokra rozdíl, vyzkoušeno)

  Projekt rekonstrukce už nelze ovlivnit. Úsek, kde cyklisté musejí vjet mezi koleje se zřejmě zkrátí, obrubníky a sloupy se ale posouvat nebudou.

  Otázka na Prahu 5: bude se upravovat parkování aut?

  Please sign in to vote.
 • Vjezd kol, pěší zóna Mechanica

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  Je žádoucí zajistit, aby bylo možné na kole vjet a v klidu projet pěší zónou. Vůbec není potřeba vytvářet prostředí, ve kterém by cyklisté dominovali. Jde o to, aby bylo pro lidi na kole snadné navštívit obchody, služby na pěší zóně či sem přijet do práce. Je žádoucí umístit vedle vchodů kvalitní stojany na kola, které umožní zamknutí kola o rám.

  Všechny tři vjezdy do pěší zóny je nutné upravit tak, aby byl možný pohodlný a legální příjezd na kole. Bez vysokých obrubníků či drncavých ramp. Místo vymyšlené pro vjezd musí být přehledné, nesmí být blokováno neprostupnou hradbou zaparkovaných aut či jiných překážek.

  Pěší zóna by tímto lidem nabídla i možnost jízdy mimo ulice se silnou motorovou dopravou. Například cestu od budov Aviatica a Dynamica na západ. Nebo obyvatelům Rezidence Waltrovka směrem k přírodními parku Vidoule.

  Please sign in to vote.
 • Částečně vyřešené: Bezmotorová zkratka Waltrovka-Na Vysoké II

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  K tomuto místu povede ze západu ulice. Mapka http://www.waltrovka.cz/lokalita/ naznačuje, že bude propojena s ulicí Na Vysoké II. Je však možné, že toto propojení je plánováno pouze jako chodník. Je žádoucí nově stavěné propojení provést tak, aby byl možný komfortní a legální průjezd na kole. Bez vysokých obrubníků, schodů, prudkých zatáček, nepřehledných míst či jiných překážek. Tato zkratka by umožnila lepší spojení na kole od budov Mechanica, Aviatica, Dynamica a z části Rezidenci Waltrovka do centra Prahy a k Vltavě. Ulicí Na Vysoké II lze totiž klidnými rezidenčními ulicemi pokračovat jak k metru Radlická, tak do Peroutkovy. Části lidí tato zkratka umožní se vyhnout frekventované ulici Radlická a části ušetří stovky metrů či ztracený spád.

  Please sign in to vote.
 • Bezmotorová zkratka Peroutkova - Rezidence Waltrovka

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  Mapka http://www.waltrovka.cz/lokalita/ naznačuje, že na tomto místě budou obrubníky a pět metrů trávníku dělit parkoviště a Peroutkovu. Je žádoucí zajistit, aby mezi parkovištěm a Peroutkovou byl možný komfortní a legální průjezd na kole. Je možné to provést pomocí 2,5 metry široké zpevněné zkratky v úrovni vozovky. Je žádoucí zkratku provést bez schodů, prudkých zatáček, nepřehledných míst či jiných překážek.

  Může vypadat podobně jako řešení na přiložené fotce. (Streetview ze stejného místa zachycuje staré řešení z r. 2009: https://goo.gl/maps/IbwFh)

  Obyvatelům velké části Rezidence Waltrovka by tato zkratka umožnila vyhnout se části kostkované Peroutkovy a místo toho jet nově postavenými klidnými ulicemi. Napojení na Peroutkovu je důležité, je to nejkratší spojnice do centra Prahy. I bez zkratky by si tudy část obyvatel Rezidence Waltrovka zkracovala cestu přes trávník.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Bezmotorová zkratka, Rezidence Waltrovka

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Z mapky http://www.waltrovka.cz/lokalita/ vypadalo, že k tomuto místu povede ze západu i východu slepá ulice (pak by bylo žádoucí nově postavenou ulici na tomto místě upravit tak, aby byl možný komfortní a legální průjezd na kole. Bez vysokých obrubníků, schodů, prudkých zatáček, nepřehledných míst či jiných překážek). Ale zástupce Penty mne ujistil, že toto místo bude průjezdné i pro auta. Pro jízdu na kole by tímto byla propojena velká část Rezidence Waltrovka. To by umožnilo jak pohodlnou jízdu uvnitř nové čtvrti tak napojení na ulici Na Vysoké I. Díky ulici Na Farkáně IV by tím vzniklo i spojení klidnými rezidenčními ulicemi k metru Radlická, kudy dále lze pokračovat k Vltavě.

  Please sign in to vote.
 • Průjezd pěší zónou mezi budovami Aviatica a Dynamica

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  Je žádoucí vytvořit možnost pohodlného průjezdu na kole pěší zónou mezi kancelářskými budovami. Propojilo by to pro kola dvě nově postavené ulice a zkrátilo cestu asi o 500 metrů. Průjezd by zkrátil cestu z Radlické ulice (kde mají být v budoucnu cyklopruhy) do obytné části: Rezidence Waltrovka. Viz mapa: http://www.waltrovka.cz/lokalita/ Jenže podle http://www.praha.eu/public/3f/f8/fd/1695566_421353_waltrovka_aviatica_vizualizace_10.jpg a http://www.stavebni-forum.cz/data/images/id22668-03.jpg bude vjezd do pěší zóny od jihu znemožněn zdí oddělující chodník od pěší zóny. Přesnější vizualizace tohoto místa se mi nepodařilo najít. Novou ulici je žádoucí provést v úrovni a snížit zde obrubník tak, aby byl možný vjezd do pěší zóny.

  Please sign in to vote.
 • Lávka metro Jinonice - pěší zóna Mechanica

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  Vznik lávky je rozhodně přínosem. Dle dostupných vizualizací je ale úzká (asi 3,5 m) a kvůli tomu zde budou vznikat konfliktní situace mezi lidmi pohybujícími se pěšky a na kole.

  Vytvořit komfortní spojení pro kola od metra Jinonice do pěší zóny Mechanica je žádoucí. Pro většinu lidí nesjízdná alternativa Radlickou ulicí a novou polookružní ulicí kolem Waltrovky bude dlouhá asi 900 metrů. Je nesjízdná kvůli kvůli silnému provozu motorové dopravy a absenci cykloopatření.

  Zdroj podoby lávky:
  https://www.youtube.com/watch?v=0eh8PcRLJsk
  http://www.waltrovka.cz/lokalita/

  Lávka má na videu sedací hrany a vytváří tak místo, kde budou lidé posedávat i postávat. Aby lávka umožňovala komfortní pohyb pěšky i na kole, musela by být široká šest metrů.

  Lze jí přeprojektovat a postavit širší?

  Please sign in to vote.
 • Stezka pro pěší a cyklisty Nedašovická - Sazovická

  Created by David // 1 thread

  Při výjezdu z ul. Nedašovické do ulice Na Radosti a pokračováni směrem Rudná u Prahy je potřeba:
  1) překonat rozbitý, kamenitý a úzký profil ulice U Zličínského hřiště
  2) najet na frekventovanou ulici Na Radosti
  3) projet v hustém provozu světelnou křižovatku ulic Na Radosti a Řevnická

  Vzhledem k stavebním pracem (pravděpodobně pokládka kabelů) které uzavřely v minulém týdnu ulici U Zličínského hřiště, a vzhledem ke kolotočům opodál jsem minulý týden ve stopách "místního cyklisty" absolvoval v mapě vyznačenou zkratku. Byť vedeno účelovou komunikací u místního hřiště a dále vegetací, jedná se o širokou a místními lidmi luxusně vyšlapanou stezku, která by si zasloužila úpravu chodníku či ještě lépe podobu stezky pro chodce a cyklisty. Jako cyklistu mě příjemně (sice nižší rychlostí, ale zase bez zdržení na rozbitém povrchu, při najíždění na frekventovanou silnici a bez čekání na světlech - a navíc bezpečně a bez dopravního stresu) dovedla až do ulice Míšovická, kde jsem se napojil na původní trasu.

  Ještě elegantnější by z pohledu cyklisty (a pravděpodobně i chodce) bylo přímé propojení ulic Vřesovická a Míšovická. Bylo by mnohem kratší (tedy i levnější na výstavbu) a dle leteckých snímků zde existuje obdobně mohutná vyšlapaná "cestička". Je tedy nezanedbatelný předpoklad, že by ji uvítali i místní chodci. Letecké snímky obecně prozrazují veřejné tajemství, jak nedostatečná je v této oblasti síť chodníků.

  A poslední možností jak zlepšit bezpečnost cyklistů bez nutnosti stavebních úprav je povolit vjezd kol na chodník, vedoucí podél ulice Na Radosti od křižovatky U Zličínského hřiště až po křižovatku s Míšovickou. Chodník je relativně vzdálený od zdejší obytné zástavby a proto je využíván méně, než výše uvedená hustá síť vyšlapaných "cestiček". Opět by to cyklistům umožnilo legálně se vyhnout frekventovaným místům, ale nepřineslo by to žádné zlepšení pro chodce a ostatní "bezmotorové necyklisty".

  Please sign in to vote.
 • Úprava retardérů - Hrozenkovská x Nedašovská

  Created by David // 1 thread

  V odbočení z ulice Hrozenkovská do ulice Nedašovská (na cyklotrase A34) je umístěna série klasických zpomalovacích prahů, vybíhající do křižovatky jako trojúhelník sledující krajnici ulice Hrozenkovská. Jistě chválihodným záměrem jejich umístění je zpomalit auta odbočující do Nedašovské, která je do kopce a jednalo se o účinnou snahu ji zklidnit, vzhledem k již téměř sídlištnímu charakteru této ulice. Zpomalovací prahy bohužel začínají těsně u chodníku a tak se nedají bezpečně objet na kole. Nutí proto zpomalit i kola a navíc je ženou do zúženého profilu ostré (záměrně a uměle vytvořené) zatáčky, kde soupeří o místo s odbočujícími auty. Situace může být v případě že se potká kolo s autem celkem nebezpečná, navíc cyklista ztrácí cennou rychlost před následujícím prudkým kopcem.

  Celou situaci lze řešit odstraněním jednoho dílu zpomalovacích pruhů u chodníku a případně namalováním poktokoridoru cyklistů. Zpomalovací prahy jsou delší než je rozvor auta, takže auta tudy ani po jejich odstranění jezdit nebudou - maximálně někteří motorkáři. Cyklistům se výrazně zvýší bezpečí i pohodlí.

  Please sign in to vote.
 • Jeremiášova - stezka pro chodce a cyklisty

  Created by David // 0 threads

  Ve stoupání mezi světelnými křižovatkami ulice Jeremiášova s ulicemi Plzeňskou a Bavorskou je cyklista nucen jet po dvouproudé a relativně úzké jednosměrné komunikaci, kde je do prudkého kopce povolena rychlost automobilů 70 km/hod. To vytváří situace, kdy je cyklista (lapající po dechu a kličkující do kopce) těsně předjížděn vozidly jedoucími vysokou rychlostí. Bylo by vhodné umožnit cyklistům vjezd na chodník, případně z něj udělat stezku pro chodce a cyklisty. Vzhledem k vysokým obrubníkům by bylo potřeba stavebně technické řešení, a to úprava nájezdů a sjezdů na chodníky. Přes zastávky MHD by bylo vhodné vést cyklopruh při kraji vozovky, aby se předešlo konfliktu mezi chodci čekajícími na MHD a cyklisty. Nezbytná by v tomto případě byla úprava přednosti značkou.

  Please sign in to vote.
 • Stodůlky - přístup k podjezdu pod Jeremiášovou

  Created by Tomáš Nagaj // 1 thread

  Navrhuji vylepšení přístupu do podjezdu pod ulicí Jeremiášova z ulice Vlachova.

  Z ulice Vlachova vede přímo k podjezdu chodník, který v polovině nesmyslně končí v trávě. Stačilo by vytvořit nájezd z vozovky a dodělat cca 20m asfaltu.

  Vedení A13 doporučuje využít chodníky kolem stanice metra, které jsou ovšem frekventované chodci. Navrhované řešení by omezilo obtěžování chodců cyklo-provozem a možné kolizní situace.

  Please sign in to vote.
 • ZNAČKA STODŮLKY,TŘEBONICE

  Created by Matěj PLuhař1 // 1 thread

  Dobrý den, předem omluva za fotku, ale nechtělo se mi to ořezávat včetně mého nenávistného gesta :o)) Jde o zákaz vstupu chodců, který ale asi měl platit i pro cyklisty. Není to tam omylem? Proč se tam nesmí? MATĚJ


  VF: v roce 2020 to tam už není. Podnět byl označen jako vyřešený.

  Please sign in to vote.
 • Podjezd mostu Legií po náplavce: Kampa - Janáčkovo nábřeží

  Created by Vratislav // 1 thread

  Elegantně se zbavit problémového průjezdu jižní částí Kampy, Šeříkovou, křížení s Vítěznou: Bypass mostu legií po cestě podél Vltavy a pak po betonovém stropě nad Čertovkou. Na úroveň Janáčkova nábřeží lehká, při povodni zdvihnutelná rampa. Pro směr zc. cykloobousměrky do Zborovské.

  Ambiciózní, možná šílené, ale řešící spoustu problémů! Současně nová promenáda i pro pěší, řeší nepříjemné křížení mostu Legií.

  Please sign in to vote.
 • Vedení dopravy křižovatkou "Hořejší nábřeží x Vltavská"

  Created by David // 1 thread

  Na křížení ulic Hořejší nábřeží a Vltavská končí cyklopruh vedoucí po ulici Hořejší nábřeží na světelné křižovatce a o kousek dál zase pokračuje. Přes křižovatku není možné projet v chráněném režimu, i když prostoru je v křižovatce dostatek. Navíc na červené cyklisté zpravidla nestojí, ale vjedou na přilehlý chodník, ze kterého se za křižovatkou zase vrací do komunikace. Zde je možné vzít inspiraci pro chráněné převedení cyklistů křižovatkou, aniž by museli být "řízení" světelnou signalizací. Chráněný prostor (cyklopruh) je možné vést jak po komunikaci, tak jako cyklochodník. Výskyt cyklistů na nechráněné a frekventované Vltavské není příliš reálný, kolize proto nehrozí.

  Please sign in to vote.
 • Jiráskův most - průjezd po chodníku

  Created by Epo // 1 thread

  Zdravím,
  možná se to tu už někde řešilo, ale nenašel jsem to...
  Bylo by dobré pokusit se zlegalizovat průjezd Jiráskovým mostem v obou směrech mimo vozovku, tj. po chodníku na L straně ze Smíchova / P straně z N. Města. Chodník je tam široký dost na smíšenou stezku. Odpoledne sice větší koncentrace turistů naproti Tančícímu domu a autobusová zastávka, ale nic, co by se nedalo z trochou snahy překonat ku prospěchu obou skupin. Jízda ve vozovce v provozu mi přijde jako zbytečné zdržování dopravy ze strany cyklisty a z toho pramenící dopravní stres na obou stranách.
  (Po dle mapy Prahounakole tam snad dokonce vede i nějaká X2, ale v terénu jsem si žádného značení nevšimnul, takže hádám, že oficiální průjezd tamtudy nevede...)

  Please sign in to vote.
 • Nebezpečný přejezd do kolejí po křižovatce

  Created by Tomáš Hnyk // 2 threads

  Za křižovatkou Zborovské s Lidickou je nutné přejet z pruhu vedle tramvajových kolejí do kolejí, protože v pruhu parkují auta (na přiložené fotografii z Google Street View - je to legální? - to žluté auto a další). To často bývá ne úplně bezpečné, protože auta se tam derou dříve, stejně tak tramvaje (které je dobré pouštět, ale situace je to stejně nepříjemná). Jediné rozumné řešení je asi zrušení parkovacích míst. Přijde mi ale, že často parkující auta způsobují zdržení i tramvajím a projíždějícím autům. Každopádně téměř kdykoliv tamtudy jedu, s touto nepříjemnou situací se setkávám. Doufám, že jsem to popsal srozumitelně.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Mistřínská, "neztratíš se"

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Odsud lze podél rybníka a Lačnovskou projet do Strojírenské. U rybníka jsou patníky, vedle kterých se dá projet při šikovnosti i s vozíkem. Pokud někdo jede od Sobína na Řepy, vyhne se touto alternativní cestou většímu provozu v Hrozenkovské a Strojírenské. Například s malými dětmi je každý kus vyhnutí se provozu dobrý. V srpnu 2014 označena jako slepá. Pod značku slepá ulice doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola", aby lidé o možnosti věděli.

  Please sign in to vote.
 • Cyklochodník Strakonická - spojka mezi Barrandovem a Smíchovem

  Created by Pavel Pola // 2 threads

  Na levém břehu Vltavy končí cyklostezky kolem Barrandovského mostu u výjezdu z pobřežního chodníku u stanice Lihovar na Strakonické. Kdo chce pokračovat dál směrem Smíchov, Kampa, Malá Strana, apod., musí absolvovat buď cestu po Strakonické dvouproudovce nebo po rozbitém chodníku, kam naše skvělé zastupitelstvo nechalo za drahé peníze nainstalovat nesmyslné megakvětináče. Ty udělaly už z tak neprůjezdného chodníku ještě neprůjezdnější.

  Můj návrh:
  - odstranit všechny květináče z vyznačeného chodníku
  - udělat nájezdy a sjezdy na/z chodníku
  - položit nový asfalt (nebo aspoň vyspravit ty nejhorší místa)
  - označit jako oficiální cyklostezku

  Co tím získáme?
  - ideální spojku mezi Barrandovským mostem (kde se sbíhají cyklostezky ze všech stran) a Malou Stranou (protože u Erpetu začíná samostatný cyklopruh, který vede s drobným přerušením u Palackého mostu defacto až na Kampu)

  Co tím ztratíme?
  - nic, ten chodník teď stejně prakticky nelze využívat - pěší tam nechodí, s kočárkem se tam nedostanete kvůli těm květináčům, navíc je to na straně silnice, kde nejsou žádné domy, takže by to nikomu nemělo vadit
  - určitě to bude něco stát - ale při ceně těch květináčů to bude jen zlomek jejich ceny

  Cyklistům zdar!

  Pavel Pola

  Please sign in to vote.
 • Jeřabinová, "neztratíš se"

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Na tomto místě byla v roce 2012 dle streetview označena jako slepá. Pod značku slepá ulice doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Zlepší orientaci a jistotu, zvýší povědomí o tom, že tudy lze projet směr Strahov. Branka mezi dvěma obytnými komplexy se zamyká mezi 22 - 6 h.

  Please sign in to vote.

This map shows all issues, whether points, routes, or areas:

Spinner Please wait…
Back to top