Issues

This section lists issues - problems on the street network and related matters.

Issues always relate to some geographical location, whether very local or perhaps city-wide.

You can create a new issue using the button on the right.

Listed issues, most recent first, limited to the area of Praha 5 a jihozápad:

 • U Klikovky, "naztratíš se"

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  Na tomto místě byla v roce 2012 dle streetview označena jako slepá. Pod značku slepá ulice doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Zlepší orientaci a jistotu, zvýší povědomí o tom, že tudy lze projet do Motola či na Ladronku.

  Please sign in to vote.
 • Smrčínská, "neztratíš se"

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  Na tomto místě byla v roce 2012 dle streetview označena jako slepá. Pod značku slepá ulice doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Zlepší orientaci a jistotu, zvýší povědomí o tom, že tudy lze projet dolů do Motola a Košířů.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Legalizace - Na Břevnovské pláni

  Created by User 175 (deleted) // 1 thread

  Při výjezdu z ulice Na Břevnovské pláni, je zde přikázaný směr jízdy vpravo. Bohužel cyklisté většinou potřebují jet rovně protože zde jsou vytvořeny cykloobousměrky a napojení na dvě páteřní cyklotrasy. Jedná se o jednoduchou úpravu - přidání dodatkové tabulky "Mimo (symbol kola)". Jedná se o malou změnu, ale je důležité, abychom nebyli nuceni porušovat jakékoliv předpisy.
  Pokud s touto změnou souhlasíte, tak prosím dejte podnětu hlas, ať je pro úřady vidět, že je změna žádaná.

  Shrnutí požadavků:
  1) přidaní dodatkové tabulky "Mimo (symbol kola)", pod přikázaný směr vpravo v ulici Na Břevnovské pláni.

  Please sign in to vote.
 • (duplicita + vyřešeno) křižovatka Lidická x Zborovská - Svornosti

  Created by LK // 2 threads

  V ulici Lidická v úseku Zborovská - Anděl je povolena jízda cyklistů a MHD v protisměru. Bohužel se cyklista přijíždějící od Palackého mostu, který chce pokračovat směrem k Andělu nemůže na tento úsek legálně dostat. Dopravní značení před křižovatkou Lidická x Zborovská - Svornosti mu přikazuje (jako každému dalšímu účastníkovi silničního provozu) jet doleva do ulice Svornosti. Jízda přímo (směrem k Andělu) je povolena pouze MHD. Cyklista, který chce pokračovat k Andělu tedy musí buď porušit dopravní předpisy (což dělá většina cyklistů tam tudy projíždějících) nebo slézt z kola a pěšky společně pěšími použít přechod pro chodce. Je mi jasné, že pro legalizaci nestačí pouze doplnit svislé dopravní, ale že je nutné také nějakým způsobem upravit SSZ. Toto je typický příklad nedotaženosti podpory pro cyklodopravu v pražském prostředí.

  Please sign in to vote.
 • Cykloobousměrka - Na Břevnovské pláni

  Created by User 175 (deleted) // 2 threads

  Ulice Na Břevnovské pláni, je výborná, pro cestu z Řep na Ladronku, jedná se o ulici souběžnou s Bělohorskou, takže provoz je zde minimální a to je pro cyklisty pohodlné. Bohužel tato silnice je jednosměrná, takže ve směru na Ladronku se musí přejet velice frekventovaná Bělohorská (2 pruhy v každém směru + tramvajový pás; dokonce v mapě označená jako velice nebezpečné místo) a poté s velkou a zbytečnou zajížďkou se vracet na Bolívarovu, i když se mohlo jet krásně, přímo a plynule.
  Proč zobousměrněnit:
  1) Bezpečnost - Nebude se muset přejíždět frekventovaná Bělohorská,
  2) Plynulost - kvůli přejezdům Bělohorské se musí minimálně 2x zastavit, a zase rozjet což cyklistu stojí spoustu sil.
  3) Napojení na již vzniklé cykloobousměrky Čistovická a U Boroviček

  Please sign in to vote.
 • Zákaz vjezdu mezi Jinonická a Trachtova

  Created by User 175 (deleted) // 1 thread

  Praktická trasa, která vede lesem a spojuje ulice Jinonická a Trachtova, je výborná, protože zde není žádný provoz. Bohužel je zde zákaz vjezdu. Takže legální cesta vede přes Jinonicou až ke Klikaté a poté na Peroutkovu. Na všech těchto silnicích je velký provoz a proto zprůjezdnění úseku by bylo bezpečnější než jet po silnici.

  Please sign in to vote.
 • "Slepá ulice" Lukavského, pro cyklisty není slepá.

  Created by User 175 (deleted) // 1 thread

  Ulice Lukavského je označena jako slepá, nicméně v ní navazuje cyklostezka až na ulici Jinonická. Bylo by dobré, aby cyklisté co okolí neznají, věděli že lez projet a proto bych navrhoval doplnit značku doplňkovou tabulkou "Mimo (symbol kola)". To samé při příjezdu z ulice Jinonická.

  Please sign in to vote.
 • Nesjízdná část A34

  Created by User 175 (deleted) // 1 thread

  Část praktické trasy, která by byla výborná na příjezd až k metru, bez kličkování mezi chodci jak se jezdí teď (foto: http://bit.ly/1n4vzG5). Zvýšila by se praktičnost, bezpečnost a průjezd by byl legální (narozdíl od průjezdu mezi zastávkami autobusového nádraží). Nepoužívá se z důvodu, že z cyklostezky na A34 není snížený chodník a musí se zastavit protože obrubník je vysoký. A když se jede dál tak je cesta 2x zablokována betonovými panely, což lze sice objet, ale pak cesta vede přes trávu, kde je plno odpadků a nakonec ústí na ulici Ringhofferova, kde se musí opět překonat vysoký obrubník.
  Shrnutí požadavků:
  Snížení chodníku při sjezdu z cyklostezky na ulici Do zahrádek II (foto: http://bit.ly/1gUtHYi),
  posunutí panelů, aby byl mezi nimi průjezd cca 2.5m (kvůli cyklostezce; foto: http://bit.ly/QknOh8),
  Prodloužení zpevněné cesty po směru A34 která by se napojila i na existující dlážděnou cestu k metru B (foto: http://bit.ly/1kUZY5t),
  Snížení obrubníku u výjezdu na Ringhofferova (foto: http://bit.ly/OYOJOJ),
  Pokud by proběhly všechny úpravy, tak i označení jako cyklostezka a napalování pruhů.

  Please sign in to vote.
 • Průjezd sídlištěm k metru

  Created by User 175 (deleted) // 1 thread

  Tato část ulice je hodně využívána cyklisty (vidět cyklistu na paralelní A34 je spíše výjimka), pro cestu k metru nebo od metra, hlavně kvůli semaforu, díky kterému se frekventovaná ulice Na Radosti přejede rychle a bezpečně. Kvůli místním úpravám parkovacích míst, ale byla ulice Tasovská zjednosměrněna, takže tudy cyklisté projíždí nelegálně. Dále by bylo dobré snížit nájezd na chodník a zlegalizovat průjezd pro cyklisty po chodníku, místa na rozšíření je případně dost a dále vedle přechodu udělat přejezd pro cyklisty, který by se napojil na cyklostezku vedle ulice K Metru. Mimochodem tato cesta je zakreslená v Cyklistické mapě Prahy od TSK jako "Doporučená a prověřovaná cyklotrasa".
  Shrnutí požadavků:
  Zobousměrnění ulice Tasovská pro cyklisty,
  Snížení nájezdu na chodník (foto: http://bit.ly/1n4F9Zm),
  zlegalizování průjezdu po chodníku (foto: http://bit.ly/1jCtMEA a http://bit.ly/1lZZAXn),
  nakreslení přejezdu pro cyklisty na křížení s ulicí Na Radosti (http://bit.ly/1kMAknJ).

  Please sign in to vote.
 • Radlická - mrtvý cyklista, dobrý cyklista

  Created by David // 1 thread

  Spodní část Radlické je cyklisticky celkem nepříjemná oblast. Pokud se odsud chcete dostat do centra a nechcete překonávat okolní kopce nebo jet po 3/4 proudé komunikaci s tramvajovým pásem, případně po chodníku, nemáte jinou možnost než přenést kolo přes lávku nad Smíchovským nádražím. Není možno vyřešit elegantněji?

  Please sign in to vote.
 • Průjezd pro cyklisty Jindrova

  Created by Miisha // 1 thread

  Doporučený průjezd X135 má vadu v tom, že v ulici Jindrova je značen "průjezd zakázán". Přidáním dodatkové značky "mimo cyklistů" by se tato klidná oblast se zpomalovacími pruhy mohla stát legální cyklistickou spojkou mezi Vidoulí a Stodůlkami.

  Please sign in to vote.
 • Legalizace průjezdu po Radotínské lávce

  Created by David // 1 thread

  Radotínská lávka, ležící na A11 u místa křížení s A1, je v současné době opatřena nejen příkazovými značkami nutícími cyklisty vést kolo, ale také napříč položenými rovnoběžnými betonovými dvojbloky na začátku a konci lávky. Dvojbloky jsou umístěny tak, že jimi skutečně cyklista neprojede. Neprojede jimi ale ani kočárek či invalidní vozík. Cyklisté zákaz stejně většinou nerespektují a ihned za bloky opět nasedají na kola, protože lávka je poměrně dlouhá a úzká (a jak známo, cyklista vedoucí kolo je širší než cyklista na kole jedoucí). Nebylo by vhodné a méně bezohledné (diskriminační) k rodinám a handicapovaným změnit příkaz na jízdu rychlostí chůze? V současnosti kvůli těm ošklivým a hrubým cyklistům, které je nutné umravňovat, nemohou na lávku některé skupiny obyvatel vůbec. A to široko daleko žádná jiná není...

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Legalizace Radlická - Na Farkáně

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  V dubnu 2012 na na tomto místě dle streetview zákaz vjezdu mimo vozidla se souhlasem MČ Praha 5. Vyměnit zákaz vjezdu za zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Zlepší orientaci a jistotu, zvýší povědomí o tom, že tudy lze vystoupat k Peroutkově ulici. Zvýší využívání trasy i důvěru lidí na kole v dopravní značení. Z opačné strany na konci ulice Na Farkáně je zákaz vjezdu všech motorových vozidel.

  Please sign in to vote.
 • U Kostela "neztratíš se"

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  V říjnu 2011 na tomto místě dle streetview označena jako slepá. Pod značku slepá ulice doplnit dodatkovou tabulku "mimo: symbol kola". Zlepší orientaci a jistotu, zvýší povědomí o tom, že ulice vede do pěší zóny k metru Radlická. Zvýší využívání trasy i důvěru lidí na kole k dopravnímu značení.

  Please sign in to vote.
 • Legalizace Radlická za ČSOB

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  V srpnu 2011 na tomto místě dle streetview:
  - závora, která nelze objet
  - pěší zóna bez povolení jízdy na kole
  - vodorovné značení také vylučuje jízdu na kole rovně

  Upravit:
  - závoru tak, aby se mohli minout dva cyklisté s dětským vozíkem
  - svislým i vodorovným značením umožnit jízdu na kole do pěší zóny
  - místo tak, aby bylo se auta vyjíždějící z garáží a kola přijíždějící z obou stran vzájemně viděla

  Zvýší využívání trasy i důvěru lidí na kole v dopravní značení.
  Je pravděpodobné, že jde o účelovou komunikaci ČSOB a ta má tedy velké slovo.

  Please sign in to vote.
 • Stojan, pošta Plzeňská 290/139

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  Místo vytipoval: Občanské sdružení Cibulka

  Praha 5 chce vytipovat místa pro další stojany. Prý na ně dostane peníze. Tento podnět vzniká se záměrem předat ho Praze 5.

  Please sign in to vote.
 • Stojan, zahradní restaurace v parku Klamovka

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Stojany velmi chybí. Kola jsou zde opřena o stromy, válejí se v trávě ... Autor podnětu: Občanské sdružení Cibulka

  Praha 5 chce vytipovat místa pro další stojany. Prý na ně dostane peníze. Tento podnět vzniká se záměrem předat ho Praze 5.

  Please sign in to vote.
 • Stojan, Anděl, severní konec

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  Ve vyvýšené vozovce v pruzích po obou stranách umístit 10-20 stojanů. Na různá místa po menších skupinkách, aby pohodlně pokryly co nejvíce cílů. Měly by být umístěny tak, aby nepřekážely chůzi.

  - umožní parkování v úseku chudém na značky
  - může odstranit ilegální parkování aut, tam kde je to potřeba

  Please sign in to vote.
 • Stojan Anděl, východní strana

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  Ve vozovce a ve vyvýšené vozovce v pruhu po pravé straně, kde se parkuje, umístit na více míst 10-20 stojanů. Nemám jasno v tom, kam přesně, vybral bych 2-4 místa v tomto úseku. První může být u schodu na vyvýšenou vozovku, aby ten, kdo ke stojanu přijíždí nemusel výrazně zpomalit dvakrát.

  - kola nepřekáží chodcům, odstraní parkování kol u značek či zábradlí
  - při parkování kola není nutné překonávat obrubník případně se
  prodírat mezi zaparkovanými auty
  - může odstranit ilegální parkování aut, tam kde je to potřeba

  Please sign in to vote.
 • Stojan, ZŠ Nepomucká

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  Praha 5 se zajímá, kde lidé chtějí stojany. Domluvit s žáky a vedením školy, kde a kolik stojanů umístit. Stojan žákům každý den říká: zkus jezdit do školy na kole.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Stojan, roh Zborovské a Petřínské

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  cca 5 obrácených U ve vozovce hned před přechodem vpravo ve směru jízdy. Vytvoří cca 10 nových parkovacích míst. Praha 5 se zajímá, kde lidé chtějí stojany. Výhody konkrétního umístění: - kola nepřekáží chodcům, odstraní parkování kol u značek či zábradlí - při parkování kola není nutné překonávat obrubník případně se prodírat mezi zaparkovanými auty - bezproblémový příjezd i pokračování cyklopruhem v klidné Zborovské, do které se odváží většina potenciálních pražských cyklistů - nebude nutné z cyklopruhu křížit tam a zpět pruh pro auta - zajistí lepší výhled na přechod pro chodce - obsluha restaurací a služeb v okolí

  Please sign in to vote.

This map shows all issues, whether points, routes, or areas:

Spinner Please wait…
Back to top