Issues

This section lists issues - problems on the street network and related matters.

Issues always relate to some geographical location, whether very local or perhaps city-wide.

You can create a new issue using the button on the right.

Listed issues, most recent first, limited to the area of Praha 5 a jihozápad:

 • podjezd Jiráskův most

  Created by Cyril // 1 thread

  - stresující podjezd po mostem ve smeru do centra
  - není místo pro bezpečné předjetí, řidiči nerespektují bezpečný odstup

  Navrhuji omezení rychlosti na 30km/h a piktokoridor ve vozovce k vyznačení bezpečné vzdálenosti od parkujících aut

  Please sign in to vote.
 • Stojan, Gymnázium Christiana Dopplera

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  cca 5 obrácených U ve vozovce hned za či před výčnělkem se stromem. cca 10 nových parkovacích míst přímo před vchodem do gymnázia. Praha 5 se zajímá, kde lidé chtějí stojany.

  Výhody konkrétního umístění:
  - kola nepřekáží chodcům, odstraní parkování kol u značek či zábradlí
  - při parkování kola není nutné překonávat obrubník případně se
  prodírat mezi zaparkovanými auty
  - bezproblémový příjezd i pokračování cyklopruhem v klidné Zborovské, do které se odváží většina potenciálních pražských cyklistů
  - stojan studentům každý den říká: zkus jezdit do školy na kole

  + odstranit zábradlí, již není třeba. Ještě v roce 2009 měla ulice dva pruhy a vybízela k vyšší rychlosti. Odpadne nutnost zábradlí jednou za několik let natírat.

  Please sign in to vote.
 • Stojan, The Sushi Bar

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  cca 5 obrácených U ve vozovce hned za výčnělkem za stromem. cca 10 nových parkovacích míst. Praha 5 se zajímá, kde lidé chtějí stojany.

  Výhody konkrétního umístění:
  - potenciál přilákat zákazníky
  - kola nepřekáží chodcům, odstraní parkování kol u značek
  - při parkování kola není nutné překonávat obrubník případně se
  prodírat mezi zaparkovanými auty
  - bezproblémové pokračování cyklopruhem v klidné Zborovské, do které se odváží většina potenciálních pražských cyklistů.
  - umístění umožňuje i příjezd z Vítězné
  - slouží pro parkování zákazníků několika restaurací i okolních služeb
  - ze zahrádky je na kola vidět

  Please sign in to vote.
 • B+R tram Sídliště Barrandov

  Created by Václav Kříž // 1 thread

  Kvalitní obrácená U by poskytla možnost přijet na kole a pokračovat tramvají. Rychlý způsob jak se dostat z Holyně či Slivence do centra.
  Navrhuji postavit obrácená U tak, aby bylo možné je v příštích letech dovybavit zastřešením a tím zvýšit jejich využití. Je důležité dbát na to, aby byly co nejblíže zastávce, a aby k nim byl upravený příjezd.

  Praha 5 chce vytipovat místa pro další stojany. Prý na ně dostane peníze. Návrhy stojanů, které se objeví předá Miroslav Skřípek na schůzce radniční pracovní skupiny pro cyklodopravu. Smíchov, Radlice, Jinonice, Košíře, Motol, Barrandov, Hlubočepy, Cibulka.

  Please sign in to vote.
 • Stojan, Praha-Smíchov severní nástupiště

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  Edit 2020: vlaky byly před rokem či více přesunuty z Praha-Na Knížecí na Praha-Smíchov severní nástupiště. To samé jsem udělal i s podnětem, protože podnět smysl neztratil! V textu níže jsem jen přesněji vyjmenoval trasu vlaků, jinak jsem text nechal.

  Stojany - obrácená U umožňující zamknutí kola o rám by poskytla možnost přijet na svém či sdíleném kole a pokračovat vlakem do zastávek Praha-Žvahov, Jinonice, Cibulka, Stodůlky, Zličín, Hostivice-Sadová, Hostivice (a některými vlaky také: Hostivice-U hřbitova, Hostivice-Litovice, Chýně, Chýně jih, Rudná u Prahy). Nebo naopak přijet vlakem a pokračovat na kole. Navrhuji postavit obrácená U tak, aby bylo možné je v příštích letech dovybavit zastřešením a tím zvýšit jejich využití. Praha 5 chce vytipovat místa pro další stojany. Prý na ně dostane peníze. Návrhy stojanů, které se objeví předá Miroslav Skřípek na schůzce radniční pracovní skupiny pro cyklodopravu. Smíchov, Radlice, Jinonice, Košíře, Motol, Barrandov, Hlubočepy, Cibulka.

  Please sign in to vote.
 • Stojan, HUB

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  Kvalitní obrácená U. Chodník je úzký a proto považuji za nejlepší umístění ve vozovce přímo před vchodem místo dvou parkovacích míst pro auto. Tímto způsobem byl zvýšen celkový počet parkovacích míst např. před berlínským magistrátem. Vznikne 10 nových obrácených U s kapacitou 20 míst.

  Výhody konkrétního umístění:
  - kola nepřekáží chodcům, odpadá parkování u značky
  - při parkování kola není nutné překonávat obrubník případně se
  prodírat mezi zaparkovanými auty
  - odpadá parkování u zábradlí u stromů a přecházení ulice
  - bezproblémový příjezd bočními ulicemi, do kterých se odváží většina potenciálních pražských cyklistů

  Praha 5 chce vytipovat místa pro další stojany. Prý na ně dostane peníze. Smíchov, Radlice, Jinonice, Košíře, Motol, Barrandov, Hlubočepy, Cibulka.

  Please sign in to vote.
 • Změna příčných prahů na A114 v ulici Werichova

  Created by David // 1 thread

  Na A114 jsou v ulici Werichova umístěny dva souvislé příčné zpomalovací prahy (v plastovém provedení) a další 3 jsou mezi ulicemi Werichova a U Náhonu. Položeny jsou přes celou šíři vozovky. Vzhledem k přechodům a k obytné a pěší zóně s vysokým pohybem chodců, cyklistů i aut zde pravděpodobně mají opodstatnění. Cyklisté však nejsou skupinou, která by zde představovala z pohledu bezpečnosti chodců největší riziko. S výjimkou příčného prahu u křižovatky s ulicí "U Klukovic" ve směru ke křižovatce, kde je dostatečná mezera, však tyto prahy nejdou cyklisty objet. Výměna za příčný práh složený z jednotlivých "bodů", nebo alespoň vynecháním jednoho dílu po každé straně by se rozhodně zvýšil komfort průjezdu cyklistů po této trase.

  Please sign in to vote.
 • Legalizace a vyznační cyklotrasy A13 v úseku Pod Tratí - Rašínovo nábřeží

  Created by David // 1 thread

  Cyklotrasa je z ulice Pod Tratí vedena přes nájezd (který není zrovna v nejlepší kondici) po chodníku. Po chodníku je vedena i ulicí Strakonickou, kterou překonává pomocí dvou přechodů pro chodce, až k lávce železničního mostu, po které překonává Vltavu. Vše bez povolení vjezdu cyklistů. Délka trasy je 500 m.
  Cyklista vedoucí kolo urazí tuto vzdálenost (pokud neuvažujeme čekání na přechodech, závěrečné schody jsou počítány vždy jako + 1 min.) nejdříve za 13 minut. Cyklista jedoucí rychlostí 20 km/hod trasu překoná nejdříve za 4 minuty. Rozumnou rychlostí cca. 10 km/hod (je zde minimální počet pěších) trasu překonáte nejdříve za 7 minut. Legalizace stezky tak, aby při dodržování zákona nebyla zbytečným zdržením ale vhodnou spojnicí břehů Vltavy, by vyžadovala:
  1) povolit vjezd cyklistů na dotčené chodníky a lávku mostu
  2) upravit přechody pro chodce na smíšené pro chodce a cyklisty (za úvahu zde stojí vzhledem k šíři komunikace a bezohlednosti řidičů k chodců již při současném stavu i změna na přechody řízené světelnou signalizací)
  3) opravit nájezd z ulice Pod Tratí na chodník
  4) vhodné by bylo legalizovat i úsek chodníku k ulici U železničního mostu, kde je trasa A13 vedena v opačném směru (opět bez povolení vjezdu cyklistů).

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Spojka cyklotras A133 a GW P-W (A33)

  Created by David // 1 thread

  Vyznačit novou cyklotrasu, zrychlující spojení Obora - Prokopské údolí. Navržená cyklotrasa vede klidným územím s minimálním provozem aut i pěších. Při "západní" cestě z Dejvic na Barrandov umožní vyhnout se rušné oblasti Butovického Centralparku. Centralparkem je nutné projet, pokud využíváme současné A133, A13 a A33. Úprava výrazně zkrátí uvedenou trasu i čas jízdy, protože není nutné proplétat se mezi početnými návštěvníky Centralparku, kde je zpravidla hodně dětí a rekreačních sportovců. Samotná trasa potřebuje (mimo jejího vyznačení a v jižní části zřízení povolení vjezdu na chodník - pokud to není již nyní formálně účelová komunkace, ale to "od pohledu" nelze poznat, jelikož je ta cesta široká, jenže má zvýšený obrubník) jen přizpůsobit jediný nájezd, a to z ulice K Zahrádkám. Celá trasa je vedena po asfaltu nepřekonává žádné nadměrné stoupání.

  Please sign in to vote.
 • Legalizace průjezdu cyklistů podchodem ulice K Barrandovu

  Created by David // 1 thread

  V současné době je cyklotrasa včetně vhodné úpravy průjezdu křižovatkou vedena o cca. 300 m dál přes světelnou křižovatku. Pří pravidelném dojíždění ze západní části sídliště Barrandov do Slivence však zkrátí tato cesta čas jízdy v reálném provozu cca. o 4 minuty a vzdálenost o 640 m. V provozu při cestě s rodinnou na víkend je to rozhodně nejbezpečnější cesta s nejmírnějšími sklony i provozem. V současné době je již využívána (nelegálně) nejen některými cyklisty, ale i některými motocykly a skůtry. Tím nezdůvodňuji legalizaci či současný stav využívání chodníku cyklisty, porušující zákon o provozu na pozemních komunikacích, ale dokládám, že není problematické projet po chodníku, který se kolem protihlukové zdi otáčí o 180 stupňů. Šířka chodníku je více než dostatečná, provoz na něm zanedbatelný, upravit potřebují pouze nájezdy. Z chodníku v ulici ke Smíchovu je vzhledem k současnému vysokému obrubníku využíván nájezd u cca. 30 metrů vzdáleného přechodu pro chodce, u nájezdu na A113 se jezdí i chodí cca 8 m po neupraveném svahu. Tady je zcela nevyhovují stav, protože přilehlá zastávka nemá ani pro chodce přístup na A113 - není na tuto přilehlou komunikaci vůbec oficiálně napojena (ale nikomu naštěstí 8 kroků po trávě nevadí:o)

  Please sign in to vote.
 • Vyřešené: Tlačítko pro cyklisty - světelná křižovatka A114 / K Barrandovu

  Created by David // 1 thread

  Světelná křižovatka s automatickou detekcí nereaguje na cyklisty, takže cyklisté musí používat přechod pro chodce. Místní vědí, pro ostatní "past na Popelku". Ve směru z Holyně je navíc nebezpečné přejetí komunikace na chodník v protisměru v prudké zatáčce (silnice se stáčí o 180 stupňů), kam není výhled.

  8.2. 2014 zkontrolováno a detekce funguje.

  Please sign in to vote.
 • Vyřešeno: Změna trasy X341 (Holyně - Stodůlky)

  Created by David // 1 thread

  Současná X341 klesá z Holyně do Dálejského údolí údolí po "chodníku", jehož povrch není v příliš dobrém stavu (kameny, hlína, "prošlapaný" profil chodníku) a překonává poměrně prudký svah v místech, kde končí zámková dlažba a začíná polní cesta. Terén je vhodný spíše pro zdatné jezdce na kvalitních kolech a spíše pro sjezd než pro "výšlap", není však již pro rekreační jezdce či rodinu s dětmi. Proto bych doporučoval v tomto úseku vést případnou cyklostezku po paralelní asfaltové komunikaci. Trasa je delší, ale ne násobně delší a vzhledem ke kvalitnějšímu povrchu i překonávanému výškovému rozdílu "uživatelsky přívětivější". Pokud mají cyklostezky sloužit širšímu spektru cyklistů, není asi nad čím váhat. Obdobný problém kombinace stoupání a nekvalitního povrchu trápí sice i zbylou část X341, zde však již bohužel alternativa není.

  Please sign in to vote.
 • Povolení vjezdu cyklistů do ulice Nádražní

  Created by David // 2 threads

  V současné době je zákaz vjezdu z ulice Strakonická do ul. Nádražní. Oblastí vede plánovaná cyklotrasa A221, která je vedena po chodníku a po přechodu pro chodce. Vzhledem k velkému provozu chodců (cyklotrasa po chodníku vede frekventovanou autobusovou zastávkou a není značena ani jako cyklostezka, ani zde žádná značka nepovoluje vjezd kol na chodník, takže cyklista by měl dle platných předpisů kolo tlačit) by bylo vhodné při vjezdu ze Strakonické do Nádražní povolit vjezd cyklistů. Stačí vyměnit zákaz vjezdu za zákaz vjezdu motorových vozidel, nebo změnit dodatkovou značku, která nyní připouští vjezd MHD a IZS. Přiznám se, že tuto cestu používám nelegálně denně (tedy pokud není na X1 příliš sněhu a ledu), jelikož mi připadá bezpečnější než A1 ze Zlíchova. Zlíchovské kličkování mezi auty, panely a kolejemi tramvají jsem opustil cca. před rokem a půl poté, co jsem zde jednoho rána našel cyklistu, který jízdu "po kolejích" nezvládl. Záchranka si ho přebírala se slovy "No, cyklisty sice moc rádi nemáme, ale vy vypadáte jako by Vás přejel vlak..." Přejet Strakonickou do odbočovacího pruhu se mi mezi šestou a sedmou ranní daří kupodivu bezpečně, možná i proto, rychlost je zde snížena na 50 km/h. Jinak by samozřejmě nebylo od věci udělat za světelným přechodem (po kterém Strakonickou překonává A221) sjezd pro cyklisty, aby nemuseli projíždět/protlačit autobusovou zastávku. Že by cyklista omezoval autobusy nehrozí, protože u zastávky se rozjíždí pomalu a před křižovatkou ulic Nádražní/Na Zlíchově je již dost místa na to, aby cyklistu pohodlně a bezpečně předjeli.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka podel tramvaje na Barrandov

  Created by ehmud // 1 thread

  Jedná se o nebezpečnou cestičku podél kolejí tramvaje mezi zastávkou Geologická a začátkem tramvajového mostu.
  Alternativní trasa sice vede za protihlukovou zdí nad tramvají, ale tam je nutné několikrát sesedat a vést či nést kolo (což je například s naloženým kolem nepříjemné zejména směrem nahoru) kvůli schodům.
  Podle mého názoru by bylo dobré (a ani ne tak drahé), aby se v tomto úseku vybudovala cyklostezka či stezka pro chodce a cyklisty vedoucí za stojany na troleje (mezi tramvají a silnicí K Barrandovu).

  Please sign in to vote.
 • Bezpečné napojení z A114 na A112 - křižovatka ulic Werichova a Do Klukovic

  Created by David // 2 threads

  Pokud chcete odbočit z ulice Werichova ve směru od tramvajové zastávky Sídliště Barrandov (A114 vedoucí od konečná tramvaje) směrem do Klukovic (napojení na A112), jste díky souběžně vedoucí tramvajové trati nuceni na křižovatce čekat na zelenou pro odbočení vlevo přes trať, zatímco rovně a doprava je zelená. To způsobuje, že Vás auta jedoucí rovně a doprava na nechráněném místě velmi těsně a nepříjemně předjíždějí zprava. Ráno navíc poměrně intenzivní provoz. Cestou zpět je zase kvůli stejné trati na semaforu ve směru od Klukovic velice dlouhý interval červené a pouze krátký záblesk zelené. Obě situace by vyřešilo, kdyby se legalizoval průjezd po chodníku, vedoucím souběžné s tramvajovou tratí. Chodník je nový, nadprůměrně široký (ani při předjíždění 3 osob vedle sebe nebo dvou osob s kočárkem či venčících pejskařů není zpravidla problém s místem), trať se dá překřižovat na přehledném místě před zastávkou a bezpečně se napojit na Werichovu (současnou A114) u zpomalovacího retardéru za zastávkou, který kvůli přechodu pro chodce spolehlivě zpomaluje projíždějící auta. Vše jde tedy vyřešit dodatkovou značkou povolující vjezd cyklistů na chodník, obdobně jako je tomu např. na Rašínově nábřeží. Bezpečné, rychlé (na provedení i následně při průjezdu) a levné. O stupeň vyšším řešením by bylo, kdyby se z chodníku udělal dělený chodník pro pěší a cyklisty (jako A2 na Těšnově) nebo "jen" společná stezka pro pěší a cyklisty tak, jako je např. A2 na Podoslkém nábřeží. Svou šířkou je chodník s nimi srovnatelný, kvalita povrchu je zde lepší, takže asi není problém (tedy - nejezdí tu tolik cyklistů, pravda, ale je jich čím dál více:o)
  Situaci by šlo vyřešit ještě nákladnějším a náročnějším způsobem, a to úpravou křižovatky a světelného značení, ale - je to potřeba?

  Please sign in to vote.
 • Legalizace průjezdu po tramvajové trati na A1 - Plzeňka - Na Knížecí

  Created by David // 1 thread

  Legalizace průjezdu směrem do centra (a klidně i z centra) od tramvajové zastávky Plzeňka po tramvajovou zastávku Na knížecí po vyasfaltované tramvajové trati. Jezdím tak už druhý rok a je to mnohem bezpečnější, jelikož se vyhnete rozbitým kočičím hlavám, nevadí Vám díry a málo místa u parkujících aut (pokud Vás někdo předjíždí) a ani zúžené úseky pod mostem a dál, kde je málo místa na předjetí cyklisty autem, což řidiči stejně nerespektují a předjíždějí jako o život. Pokud už na Plzeňce není tramvaj v zastávce, tak Vás do Knížecí nemá šanci dojet (spíš člověk dojede tramvaj co stojí v zastávce). Zpátky z centra to samé.

  Please sign in to vote.
 • Změna povrchu komunikace na A112

  Created by David // 1 thread

  Na A112 od ulice K Barrandovu směrem k Chuchelskému háji je 275 m nezpevněného povrchu. Vzhledem k velkému sklonu je povrch v létě plný tvrdých erozních rýh a ztvrdlých děr po koňských kopytech (pohyb koní z nedalekého ustájení), od jara do podzimu je pak tento úsek většinou blátivý a zakončený dole kaluží či kluzištěm. To značně znesnadňuje jak pravidelný pohyb cyklistů (po tmě po blátě na úzkých gumách - nic moc do kopce ani z kopce, přijet do práce s bahnem na bundě - taky bezva), tak znemožňuje pohyb rodin s dětmi do nedalekého Zookoutku MČ Praha 5 v nedalekém Chuchelském háji. Návštěvníci Zookoutku - nejčastěji matky s malými dětmi či rodiny - ze sídliště Barrandov proto raději objíždí tento úsek cca. 5 km objížďkou přes Slivenec, i když touto trasou je vzdálenost pouze 1 100 m (takže i na procházku s kočárkem)

  Please sign in to vote.
 • Průjezd z Palackého mostu na Anděl

  Created by Václav Novák // 1 thread

  Obousměrný provoz kol v Lidické téměř umožňuje pohodlně přijet na Anděl přes Palackého most z pravého břehu. Brání tomu jen křižovatka s ulicí Svornosti, kde je přikázané odbočení doleva, ačkoliv hned za křižovatkou je v přímém směru cyklistické značení v tramvajovém pásu. Buď by měla být pro cyklisty vyznačena a upravena objížďka přes Janáčkovo nábřeží a Zborovskou, aby se nemusela upravovat křižovatka, nebo ještě lépe by měli být cyklisté před křižovatkou svedeni na tramvajový pás, na němž by je pak řídila signaliace shodná se současnou signalizací pro tramvaje (které také pokračují přímo).

  Vyřešeno v zimě 2018/19 při obnově signalizace.

  Please sign in to vote.
 • cykloopatření v okolí budoucí nové Waltrovky

  Created by jbohac // 1 thread

  Areál Waltrovky čeká obrovský rozvoj, hromada kanceláří i bytů. Pokud jsem to dobře pochopil, i nové propojení Radlické a Peroutkovy.

  Má někdo tušení, zda je v plánech nějak kulantně řešena cyklodoprava?

  Zároven se obávám velké indukce dopravy na zatím relativně klidné Peroutkově. Ta je dost široká aby pojala cyklopruhy, které tam mohly být už dávno, ale při zvýšeném provozu budou ještě důležitější.

  Please sign in to vote.
 • Cyklotrasa A1 v okolí Anděla

  Created by Tomáš // 1 thread

  Páteřní cyklotrasa A1 v okolí Anděla není pro cyklisty přívětivá. Nachází se na ní velké množství rušivých elementů, které cestu znepříjemňují a dělají ji nebezpečnou. Trasa vede z části po tramvajové trati s vysokou hustotou provozu, zčásti po kočičích hlavách. Průjezd pěší zóny na Andělu je možný jen s vysokou opatrností, jinak hrozí střet s chodci. při průjezdu zastávkou je cyklista nezřídka blokován tramvajemi.

  Please sign in to vote.

This map shows all issues, whether points, routes, or areas:

Spinner Please wait…
Back to top